Η πρώτη συνάντηση  Inspire έγινε διαδικτυακά : παρά την απόσταση, μεγάλη κατανόηση και ομαδικό πνεύμα!

Comments are closed.