ERASMUS+ KA2 Strateegiline partnerlus koolihariduses – Innovatsiooni areng. (Strategic Partnerships for school education – Development of innovation.)
2020-1-IT02-KA201-079593

Euroopa komisjoni toetus selle väljaande tootmiseks ei tähenda selle sisu toetamist, mis väljendab vaid autori vaateid, ja komisjon ei vastuta väljaandes oleva informatsiooni kasutamise eest mistahes viisil.