Parteneriatele strategice ERASMUS + KA2 pentru educația școlară – Dezvoltarea inovației. 2020-1-IT02-KA201-079593

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.