Η έβδομη διακρατική συνάντηση του INSPIRE πραγματοποιήθηκε στη Lousada της Πορτογαλίας, όπου όλοι οι συνεργάτες έγιναν δεκτοί από το Colégio São José de Bairros. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες καθόρισαν τα μελλοντικά βήματα των εργασιών γύρω από την υλοποίηση του “Σχολικού Οδηγού για τον Ολυμπισμό για καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” και ξεκίνησαν τη διοργάνωση του δεύτερου LTTA για μαθητές που θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Comments are closed.