Sport on peamine vahend sotsiaalsete ja isiklike väärtuste, nagu näiteks meeskonnavaimu, distsipliini, visaduse ja ausa mängu edendamiseks. Sport võimendab ka teadmisi, motivatsiooni ja oskusi: mens sana in corpore sano.
Selles, et sportlikul tegevusel oleks tõeline ja konkreetne väärtus, mängib üliolulist rolli ka muidugi treenerite ja õpetajate töö ning selleks, et nad saaks oma tööd tõhusalt teha, on väga oluline pakkuda neile teoreetilist raamistikku, oskusi ja tõendeid.
Igal juhul on haridus spordi kaudu üks levinuimaid spordi kasutamise viise. Füüsilised tegevused ja sotsiaalne vabaaja sport pakuvad iseenesest väärtusi kõigile osavõtjatele. Spordi ja füüsilise tegevuse olukorra ja tegevuspaiga kasutamine õppeprotsessides lisab väärtusliku mõõtme – õigupoolest lisab palju väärtuseid.
Euroopas on viimaste kümnendite jooksul hakanud hariduse valdkonnas aina laialdasemalt levima noorte mitteametlik harimine. See on olnud väga tõhus sotsiaalsete oskuste arendaja noorte inimeste hulgas, alates lastest kuni noorte täiskasvanute ja vanemateni. See täiendab formaalset haridust ja teatud olukordades isegi asendab seda.
Olümpiavaimu positiivseid väärtusi täis keele uurimise kaudu püüab INSPIRE kasutada sporti haridusliku vahendina, et arendada noorte oskusi eri eluvaldkondades: sotsiaalne kuuluvus ja diskrimineerimine, kultuuriline mitmekesisus ja konfliktide lahendamine, inimõigused, ühiskonnaelus osalemine ja kodanikuaktiivsus, keskkond ja jätkusuutlik areng.
Kooli- ja spordirühmad võivad lihtsasti muutuda nende eluvaldkondade õppekogukondadeks, juhul kui nad suudavad sportliku tegevuse muuta noorte inimeste jaoks kogemuslikeks õppeprogrammideks, mis loovad lisaväärtusi.
Olümpiamängude spordi- ja kultuurisündmused ning sümbolid ja tseremooniad on inspireerivad ja motiveerivad. Need pakuvad asjakohast konteksti õppe- ja õpetamistegevusteks ning sportliku ja füüsilise aktiivsuse edendamiseks.
Olümpiavaimu universaalset keelt saab pidada oluliseks väljendusvahendiks: tipptaseme poole püüdlemine, austuse väljanäitamine ja sõpruse tähistamine on mõeldud inimeste innustamiseks, et saada paremaks ning seega edendada rahu.