Olümpiavaim koolides

Praktiline juhend keskkooli õpetajatele

Kooli kontekstis on vajadus uute strateegiate ja vahenditega eksperimenteerimise järele (eriti säästva arengu eesmärkide jaoks, mis on kõige suurem risk varajase koolist lahkumise puhul) ja ka õpetajad soovivad saada osa uutest motiveerivatest kogemustest. Seega on oluline suurendada õpilaste osavõttu ja kaasamist ning omandada uusi meetodeid, mis keskenduvad iseendast hea kuvandi loomisele ning hindavad erinevaid kognitiivseid stiile.

Sellepärast ongi meie eesmärk pakkuda projekti kaudu kohta eri religioossete, sotsiaalmajandusliku tausta, keelte ning harjumustega õpetajatele ja õpilastele, kus nad saavad positiivselt vahetada ja stimuleerida ühist teadmust, mis on mõeldud ja kujundatud peegeldama ühiseid Euroopa kodanikuväärtusi.

Juhend „Olümpiavaim koolides“, mis on mõeldud õpilastele vanuses 10 kuni 14 aastat, saab olema ulatuslik õppevahend, kuhu on koondatud ideed, lood ja tegevused, mis õpetavad väärtusi ja inspireerivad noori.

Selle eesmärk on pakkuda lähenemist, mille puhul sport ja füüsiline tegevus saavad täiustada õppeprotsessi: selle kirjutavad õpetajad koostöös noorsootöötajate või treeneritega ning on erilise suunitlusega kõigile õpetajatele, kes on avatud lõimima mitteametlikku haridust oma õppetegevustesse.

See koosneb kolmest osast:

  • Sektsioon 1. Olümpia väärtused: spordipõhine programm tutvustab olümpia põhimõtteid ja sporti kui hariduslike väärtuste kandjat.
  • Sektsioon 2. Olümpiamängud: spordi sulandumine kultuuriga on teekond, mida läbitakse koos õpilastega, spordi kuninganna Olümpiaga ning kõigega, mis on seotud selle erakordse sündmusega. Olümpiamänge tutvustav juhendmaterjal on jaotatud kuueteistkümneks peatükiks, kus käsitletakse konkreetseid teemasid: esimene osa on teoreetilis-praktiline osa, mida viiakse läbi klassiruumis. Järgneb teine osa, kus kasutatakse saadud teadmisi ja materjale lõbusate ning konstruktiivsete füüsiliste tegevuste läbiviimiseks sise- ja väliskeskkondades.
  • Sektsioonis 3 tuuakse esile bibliograafilised materjale, mida kasutati käsiraamatu ajalooliste ja jutustavate sisude jaoks.

Loodame, et see juhend on abiks kõikidele õpetajatele, kes soovivad integreerida mitteformaalset hariduslikku lähenemisviisi õppekavaväliste tegevustega. Samuti loodame, et materjale saab kasutada noorte sportliku arengu toetamiseks.