Partnerid

NSPIRE liidab uute metodoloogiate ja algatuste loomis- ja katsetamisambitsiooniga 8 partnerit, et edendada koolides olümpiafilosoofiat. 

Partnerlus on kujundatud selleks, et ühendada haridust, kogukonna sporti ja noorteorganisatsioone üle kogu Euroopa, et luua kaasahaarav ja sidus kogukondade huvipoolte võrgustik olümpiaväärtuste edendamisel.

I.C. Aldo Moro 

Kool asub Napoli linna idapoolses äärelinnas Ponticelli piirkonnas, mis on suure tihedusega elamurajoon ning kus on sotsiaalsest, majanduslikust ja professionaalsest vaatepunktist väga keeruline kogukond.
Kirjeldatu tagajärjena proovib kool hinnata iga haridusliku võimaluse potentsiaali, et tagada võrdsus ja reageerida kõigi vajadustele, püüdes piirata läbikukkumise ja madala enesehinnangu ilminguid.
Planeerimine ja organiseerimine tavaliselt:
• loob tervitava ja toetava keskkonna;
• edendab õpilaste aktiivset osavõttu õppeprotsessist;
• keskendub tundi sekkumisse, lähtudes õpilase vajadustest;
• edendab koostööoskuste omandamist;
• loob kaasahaaravaid tavasid, tehes tihedamat koostööd kõigi õppekogukondade osadega.
Põhieesmärk on vähendada õppimist ja sotsiaalset osavõttu piiravaid tõkkeid, kasutades selleks abivahendeid ja analüüsides nii keskkondlikke kui ka isiklikke kontekstuaalseid tegureid. Enamik projekte tehakse koostöös kohalike valitsuseväliste organisatsioonidega ning on mõeldud nii õpilastele kui ka nende perekondadele.

Kodulehekülg: https://www.icaldomoronapoli.edu.it/
E-post: naic8b200t@istruzione.it
Facebook: https://www.facebook.com/icaldomoronapoli

Edu Lab

Edu Lab on ühendus, mille lõi 2014. aastal rühm vabatahtlikke, kes olid juba aastaid olnud Vesuuvi piirkonnas aktiivsed ning seotud haavatavate gruppide hariduse ja sotsiaalse kuuluvuse probleemidega. Selle eesmärk on arendada, edendada ja viia ellu sotsiaalse solidaarsuse projekte, täpsemalt realiseerida kultuurilisi ja sotsiohariduslikke algatusi.
Edu Lab’i meeskond koosneb mitmest professionaalsest isikust:
– mitme regiooni, riikliku ja Euroopa juhtalgatuse projektijuhid ja koordinaatorid;
– eksperdid sotsiaalse solidaarsuse projektide arendamise, edendamise ja rakendamise, täpsemalt kultuuriliste ja sotsiaalhariduslike algatuste realiseerimises;
– sporditreenerid Itaalia Kergejõustiku Föderatsioonist (FIDAL);
– psühholoogid ja psühhoterapeudid õpetajate toetamiseks nende töös laste ja noortega.
Ühendus on hetkel seotud paljude Erasmus+ projektidega, mis keskenduvad olulistele probleemidele, nagu keskkond, kodanikuaktiivsus, ühtekuuluvus ja isiklik areng spordi kaudu.
Veel enam, Edu Lab on aktiivne liige Napoli piirkonna sotsiaalsete tegijate võrgustikus, mille eesmärk on kasutada sotsiaalsel otstarbel linna olulist ehitist, Villa Fernandest, mille nime kannab ka võrgustik.

Kodulehekülg: www.edulabnet.it

E-post: edulab@email.it

Facebook: facebook.com/edulabnet

Instagram: https://www.instagram.com/edu_lab00/

La Scoala Gimnaziala Centrala, municipiul Campina

Scoala Gimnaziala Centrala, municipiul Campina on riigikool, mis ühendab kaasaegsed ilmingud ja traditsioonid. Kool asutati peaaegu 100 aastat tagasi, niiet sellel on linnas pikaajalised traditsioonid. Põhikooli õpilased on 6 kuni 10 aastat vanad ja keskkoolis 10 kuni 14.

Kehalise kasvatuse ja sporditegevusi, mida koolitasemel läbi viiakse, vaadeldakse kui põhiosa noorema põlvkonna harimisest, mis kujundab õpilaste iseloomu.

Kehalise kasvatuse ja sporditegevuste vormisüsteemide organiseerimine leiab aset koolipäeval ja väljaspool õppekava. Kehalise kasvatuse moment, mida kutsutakse taassünni momendiks või kehalise kasvatuse minutiks, viiakse muude õppeaine tundides läbi vajaduse korral. See koosneb 2–3 lihtsast harjutusest, mis on mõeldud mõne funktsiooni aktiveerimiseks ja mis kõrvaldab intellektuaalse väsimuse ja väldib valede füüsiliste asendite kinnistumist. Koolis organiseeritakse spordiringe, olemas on ka spordibaas. Selle eesmärk on leida, valida välja, treenida ja edendada kooli spordiklubides algajate rühmas olevaid lapsi.

Koolil on kaks korvpallimeeskonda, üks tüdrukute ja üks poiste meeskond, mida juhivad kooli kehalise kasvatuse õpetajad. Nad on osalenud mitmel riiklikul spordivõistlusel, nagu näiteks meeste korvpalli olümpia, Muscel’i karikas korvpallis või naiste korvpalli koolispordi olümpia, kus nad on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi.

Kodulehekülg: http://www.scoalacentralaph.ro/

E-post: scoalacentralaph@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ScoalaCentrala.Campina

Fundatia Zamolxes

Zamolxesi Fond on valitsuseväline organisatsioon, mis on aktiivne noorsootöö valdkonnas. Selle missioon on toetada noorte isiklikke arenguprotsesse. Fondi väärtusteks on noorte visioon, avatud mõttemaailm, globaalsed kontseptsioonid ja täpne tegevus.

Zamolxes edendab oma projekti kaudu sallivust, solidaarsust, suhtlust ja koostööd eri kultuuride vahel. Alates aastast 1996 on fond arendanud noorte jaoks projekte liikumise, treenimise, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaaltöö ja looduskaitse valdkondades. 2007. aastal asutati ka noorte kultuurikeskus, kus organiseeriti töötube (teater, tants, kaunid kunstid, muusika, kirjandus, inimkonna ajalugu, film ja fotograafia).

Organisatsiooni peamised juhtprintsiibid on sisendatud nende täieliku ulatusega tegevustesse, mis keskenduvad viiele põhivaldkonnale: kunst ja kultuur, keskkonnakaitse, haridus ja väljaõpe, välisport ja vabatahtlik töö.

Zamolxesi fond töötas koos vabatahtlike noortega välja tegevused ja projektid nendes viies valdkonnas, mis tekitab tugevat usku, et need laiaulatuslikud tegevused annavad osavõtjatele vajalikud tööriistad, et paremini suhelda maailmaga, milles nad elavad, ning samal ajal ka saada paremini aru iseendast.

Zamolxesi fond tunneb erilist muret ning proovib keskenduda sellele osale noortest, kellel on vähem võimalusi selliselt areneda.

Kodulehekülg: www.zamolxes.ro

E-post: office@zamolxes.ro

Facebook: https://www.facebook.com/fundatiazamolxes/

Võnnu Keskkool

Võnnu Keskkool, mille ehitus lõppes 1990. aasta veebruaris, asub Võnnu alevikus.

See asub Lõuna-Eestis, 24 kilomeetri kaugusel Tartust, mis on Eesti suuruselt teine linn.

Koolis on alg- ja keskkool, kus on võimalik olla pikapäevarühmades, võimalused logopeedi abi saamiseks ning õpiabigrupid.

Koolil on ka kogemusi rahvusvahelistes projektides osalemisega.

Õpilased on aktiivselt osalenud eri ainete maakondlikel olümpiaadidel. Kõige silmapaistvamad tulemused (esimene koht) on aga saavutatud bioloogias ja geograafias.

Õpilased on edukalt osalenud ka riiklikel olümpiaadidel. Veel enam, edukaid sooritusi on olnud ka mitmel esseevõistlusel. Õpilased on välja teeninud paljusid tunnustusi riiklikel võistlustel.

Võnnu Keskkoolil on ka suurepärane sporditraditsioon.

Koolis põhineb õpetamine neljal põhiväärtusel: sallivus, koostöö, tervislik eluviis ja kultuuriline identiteet ning koolipere on harjunud kasutama sporti nende väärtuste väljendamiseks.

Võnnu koolis on sport igapäevase koolielu osa. Kool on Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustiku liige. Keskkooli spordipäevad toimuvad igal aastaajal. Lisaks on olnud ka kaks olümpiamängude moderniseeritud spordiüritust.

Võnnu kooli õpilased on edukalt osalenud nii maakondlikel kui ka riiklikel spordiüritustel.

Kodulehekülg: https://www.vonnu.edu.ee/

E-post: kool@vonnu.edu.ee

Facebook: https://www.facebook.com/vonnukeskkool

Ângulos e Argumentos LDA – Colégio São José de Bairros

Colégio São José de Bairros on erakool alates lasteaiast kuni algkoolini. Kool asub Lousadas, mis on elanikkonna poolest Euroopa noorim linn.

Kool pakub õpilastele muusikakursuseid, joogat, karateed, tennist, balletti, sporti, jalgpalli ja kunsti.

Kuigi Lousada asub vaid 50 kilomeetri kaugusel Oportost, on tegemist pooleldi maapiirkonnaga, kus on mõned majandusharud ja natuke kaubandust. Rahvusvahelistes projektides osalemine annab õpilastele suurepärase võimaluse laiendada enda vaadet Euroopast.

Lousadas asub spordipark, mida peetakse üheks Euroopa parimaks. Spordikompleks pakub noortele võimaluse praktiseerida erinevaid alasid, nagu tennis, maahoki, jalgpall, kergejõustik ja palju muud. Tänu sellele panustab kool sporti ning kooli õpilased osalevad aasta jooksul mitmetel spordiüritustel. Kool suhtleb professionaalidega erinevatest spordivaldkondadest, nagu jalgpallurid ja kõrgetasemelised sportlased, edendab tervislikku eluviisi lõiminguna ning õpilaste füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse arengu vormina.

Colégio S. José de Bairros’il on palju kogemusi õppevahendite loomise ja esitlemisega: nende korraldatud tunnid ja õpitoad hoiavad au sees tõhusaid tehnikaid, mis aitavad üle saada sotsiaalsetest ja kultuurilistest tõketest ning loovad õppepädevusi õpilaste ja tõrjutud noorte kogukondade seas.

Kodulehekülg: http://www.colegiosaojosedebairros.pt/

E-post: geral@colegiosaojosedebairros.pt

Facebook: https://www.facebook.com/Colegiosaojosedebairros

Proportional Message – Associação

Proportional Message on ühendus, mis toetab humanitaarse hariduse väärtuste arendamise kaudu ebasoodsa taustaga inimesi. Ühendus arendab haridus- ja treeningtegevusi, nagu kursused, seminarid, konverentsid ja loengud, mis on suunatud tõrjutud inimeste põhipädevuste ja -oskuste arendamiseks, et edendada nende sotsiaalset kuuluvust. Sihtrühmadeks on migrandid, pagulased, tõrjutud lapsed, noorukid, täiskasvanud ja perekonnad ning ka puuetega inimesed.

Eesmärgi saavutamiseks pakub Proportional Message laias ulatuses teenuseid järgmistes valdkondades:

1. Haridus- ja väljaõppetegevused õpetajate professionaalseks arenguks tööpõhises ja mitteametlikus õppes;

2. haridus- ja väljaõppetegevused ebasoodsa taustaga inimestele;

3. mitteametlikud õppetegevused sotsiaalse kuuluvuse edendamiseks;

4. informatsiooni- ja vahendusteenused puuetega inimestele, mis pakuvad puuetega inimestele ja nende peredele kättesaadavat, personaliseeritud, laialdast ja integreeritud informatsiooni õiguste, hüvitiste ja ressursside kohta;

5. võimekust laiendavad töötoad pagulastele ja migrantitele seoses integreerimise, inimväärtuste, soolise võrdsuse, mitmekülgsuse, keele, ajaloo ja spordiga.

Proportional Message on tõsine meeskond, kuhu kuuluvad korraldajad, treenerid ja õpetajad, kellel on pikk töökogemus koolides, haridusteenustes ning täiskasvanute koolitamises.

Meie projektid põhinevad teemadel, mis on seotud kaasaegsete probleemidega, nagu näiteks kultuuriline mitmekesisus, kriitiline mõtlemine ja loovus, ettevõtlus, tark majanduslik ja sotsiaalne areng ning keel, digitaalsed oskused, tervis ja sport, sallivus ja Euroopalik teadlikkus.

Kodulehekülg: http://proportionalmessage.eu/

E-post: proportionalmessage@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProportionalMessage

3o Gymnasio Larisas

Larissa 3. Gümnaasium (keskkool) on keskkool, kus õpivad õpilased vanuses 12–15.

Kool asub linna ääres, vähese rahvastikuga piirkonnas, Diakroonilise Muuseumi ja munitsipaalgalerii lähedal. Õpilased on mitmekesise sotsiaal-majandusliku ja usulise taustaga, tavapärane sissetulek majapidamise kohta on keskmine või alla selle, eriti pärast viimase kümnendi majanduskriisi, millega riik jätkuvalt silmitsi seisab.

Kool korraldab õhtuseid koolitunde Süüriast pärit lastele ning me usume, et kui informeerime õpilasi uuest olukorrast/reaalsusest ja viisidest, kuidas seda aktsepteerida, suudame tulevikus luua rahuliku kogukonna.

Mõne õpilase jaoks on keeruline muuta teoreetilist konteksti praktilisteks oskusteks ja sellepärast peavad kooli töötajad tooma tavatundidesse mitteametlikud harimismeetodid.

Kehalise kasvatuse tundides õpivad õpilased koostööoskust ja ületama takistusi, et saavutada isiklikke eesmärke ja panustada meeskonna edusse. Neile õpetatakse nii teoorias kui ka praktikas, kuidas seista diskrimineerimise vastu ning kuidas võidelda enda väärtuste eest. Koolil on jalgpalli-, võrkpalli- ja korvpallimeeskonnad, kes võtavad osa kohalikest kooliturniiridest ning edendavad olümpiaväärtusi.

Kreeka koolides pühendatakse oktoobri esimene päev olümpia väärtuste edendamisele ning seega organiseeritakse igas koolis palju sporditegevusi.

Meie koolide õpilased ja õpetajad võtavad igal aastal osa riiklikust jooksuüritusest, mida organiseerib SEGAS (Hellenistlik Kergejõustiku Föderatsioon) koostöös omavalitsustega üle kogu Kreeka. Tegemist on spordi ja kultuuri kombinatsiooniga ning selle põhieesmärk on motiveerida inimesi välitegevusteks ja sõpruseks.

Kodulehekülg: http://3gym-laris.lar.sch.gr/

E-post: mail@3gym-laris.lar.sch.gr