Meie projekt

See projekt soovib tipptaseme väärtustel, austusel ja sõprusel põhineva elufilosoofia edendamise kaudu näidata, et sport võib aidata luua paremat iseloomu, mis teenib paremat maailma. Olümpiavaim on rajatud nendele kolmele kesksele väärtusele, millele on võimalik lisada ka teisi, nagu sihikindlus, julgus, visadus ja vastupidavus.
INSPIRE’i projekt soovib jõuda järgnevate tulemusteni: sisendada õpilaste eludesse põhiväärtusi, toetada õpetajate tööd õpilastest selgelt määratletud ja vastutustundliku iseloomu välja toomisel, edendada positiivset käitumist ning luua tervislikke suhteid noorte inimeste ning nende kogukondade vahel.

Projekti elluviimine tugineb neljale põhitegevusele:
1. Dokumendi „Olümpiavaim koolis: praktiline juhend keskkooli õpetajatele“ loomine;
2. ProgrammiOlümpiavaim koolides“ rakendamine, katseprojektid keskkooli õpilastega;
3. kolme õpilaste lühiajalise liikuvuse organiseerimine kolme rahvusvahelise spordiürituse tähistamise puhul;
4. Olümpiapäeva organiseerimine, riiklikud spordiüritused igas partnerriigis.

Meie sihtrühm on keskkooliõpilased ja -õpetajad, noorsootöötajad, haridustöötajad ja treenerid, kes kasutavad sporti haridusliku vahendina.