Katseprojektid

Programm „Olümpiavaim koolides“

Kui projekti esimene aasta on pühendatud juhendi „Olümpiavaim koolides“ koostamisele, siis teisel aastal vastutavad õpetajad programmi „Olümpiavaim koolides“ rakendamise eest koos õpilastega. Need katseprojektid annavad neile võimaluse katsetada seda, mida nad on juba loonud, ja teha vajalikud muudatused parema lõpptulemuse saavutamiseks.

Olümpiaspordi konteksti kasutades õpetatakse osavõtjatele oskusi ja strateegiaid, mis aitavad neil võtta omaks globaalseid käitumise ja kodanikuhariduse vastutusalasid.

Osavõtjad kuulavad olümpialugusid, vaatavad videoid ja seejärel saavad võimaluse süvendada oma kogemusi ja arusaama mitmesuguste füüsiliste tegevuste kaudu.

Lisaks kasutatakse mitteametlikus hariduses paljusid spordiharjutusi: spordi ja õppimise kombineerimine annab suurepärase võimaluse õppida tegevuste käigus, mis on väga nauditavad, emotsionaalsed ja põhinevad aktiivsel osavõtul ja kaasamisel. See toob inimesi kokku ning on väga loomulik õppimisviis.

Sporti kasutatakse ka sotsiaalse kuuluvuse vahendina ning see keskendub kehvemate võimalustega (diskrimineerimine, puudulik elustandard, õpiraskused jne) noorte kaasamisele: spordil võib olla ühendav ja sulandav roll ning see võib anda õpilastele võimaluse avastada oma parim pool ja peidetud omadused.