Lühiajaline liikuvus õpilastele

INSPIRE’i projektis korraldatakse kolm õpilasvahetust, mida korraldatakse nii õpetajatele kui ka õpilastele.

Nende käigus ei mängi õpetajad aktiivset rolli mitte ainult osalevatele õpilastele tegevuste korraldamisel, vaid neil on ka võimalus saada väljaõpet koosolekutel ekspertide ja professionaalidega, mis keskendub spordi kasutamisele haridusliku vahendina.

Õpetajad on otseselt kaasatud uue õpetamisviisi katsetamise praktikasse, kus lõimitakse spordiväärtused ja tunnused kooli keskkonda, nt meeskonnatöö, reeglid, austus ja juhtimine.

Otseselt seotud õpilased saavad võimaluse eakaaslaste võrdlemiseks ja uute, paljusid valdkondi hõlmavate oskuste omandamiseks.

Liikumise ajal välja pakutud tegevusi kasutatakse ka aluseks, et rakendada programmi, mis ühendab ühisväärtusi koolide seas, nagu sallivus ja arusaamine, sportlaslikkus, kuuluvus ja usaldus, eetilisus, vastutus, hoolivus, sotsiaalne õiglus ja vabadus.