Η ένατη διακρατική συνάντηση του INSPIRE φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2022. Το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας καλωσόρισε όλους τους συνεργάτες και τους οδήγησε στις απαρχές των Αγώνων μέσω μιας επίσκεψης στην αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε το θέμα της δοκιμαστικής φάσης και οι συνεργάτες σχεδίασαν την τελευταία κινητικότητα των μαθητών, το 3ο LTTA, που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολη την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου 2023.

Comments are closed.