Ο αθλητισμός είναι ένα εργαλείο- κλειδί για την προώθηση των κοινωνικών και προσωπικών αξιών όπως του ομαδικού πνεύματος , της πειθαρχίας, της επιμονής και του  fair play. Ο αθλητισμός μπορεί, επίσης, να ενισχύσει τη γνώση, την παρότρυνση και τις δεξιότητες: Νους υγιής εν σώματι υγιεί. 

Φυσικά , για να έχει μια αθλητική δραστηριότητα αληθινή και ξεκάθαρη αξία, η δουλειά των εκπαιδευτών, των προπονητών και των δασκάλων παίζει ένα σημαντικό ρόλο ,και η παροχή του θεωρητικού πλαισίου , των δεξιοτήτων και των τεκμηρίων για να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά είναι ζωτικής σημασίας.

Τέλος, η εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού είναι μια από τις μεγαλύτερες χρήσεις του αθλητισμού.Η σωματική δραστηριότητα και ο κοινωνικός ψυχαγωγικός αθλητισμός παρέχουν αξίες από μόνοι τους στον καθένα από εμάς που συμμετέχει. Αλλά η αξιοποίηση των καταστάσεων και των ρυθμίσεων του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας ως μαθησιακές διαδικασίες προσθέτει μια πολύτιμη διάσταση- στην πραγματικότητα , προσθέτει και αξία και αξίες. 

Η άτυπη εκπαίδευση των νέων ανθρώπων έχει λάβει ακόμη περισσότερο χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης των  τελευταίων  δεκαετιών στην Ευρώπη. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ επαρκής στην ανάπτυξη διαφορετικών κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων από παιδιά μέχρι νεαροί ενήλικες και παραπάνω. Συμπληρώνει την τυπική εκπαίδευση και,σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ακόμη και την αντικαθιστά.

Το INSPIRE , μέσα από ένα μονοπάτι που εξερευνά τον Ολυμπισμό με τη γλώσσα του γεμάτη από θετικές αξίες , στοχεύει να χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό σαν ένα εκπαιδευτικό κλειδί για να αναπτύξει δεξιότητες στους νέους ανθρώπους σε διαφορετικούς τομείς της ζωής: κοινωνική συμπερίληψη και διάκριση, πολιτισμική διαφορετικότητα και επίλυση συγκρούσεων , ανθρώπινα δικαιώματα , συμμετοχή και ενεργοί πολίτες , περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. 

Οι σχολικές και αθλητικές ομάδες μπορούν να γίνουν εύκολα κοινότητες εκμάθησης για αυτές τις περιοχές της ζωής , δηλαδή, αυτές μπορούν να μετατρέψουν τις αθλητικές δραστηριότητες σε πειραματικά μαθησιακά προγράμματα για νέους ανθρώπους , δημιουργώντας πρόσθετες αξίες.

Τα σύμβολα και οι τελετές , τα αθλήματα και τα πολιτιστικά γεγονότα των Ολυμπιακών Αγώνων εμπνέουν και παροτρύνουν. Παρέχουν ένα σχετικό πλαίσιο για την εκμάθηση και διδασκαλία δραστηριοτήτων , και την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας. 

Η παγκόσμια γλώσσα του Ολυμπισμού μπορεί να θεωρηθεί ένα  “όχημα ελπίδας”: η επιδίωξη της αριστείας, η επίδειξη σεβασμού και ο εορτασμός της φιλίας στοχεύουν στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να έχουν καλύτερες σχέσεις και έτσι να προάγουν την ειρήνη.