Η δέκατη διακρατική συνάντηση διοργανώθηκε στη Νάπολη στο πλαίσιο του τρίτου LTTA για μαθητές. Οι συντονιστές μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης και έθεσαν τις βάσεις για την ολοκλήρωση του Οδηγού για τους εκπαιδευτικούς. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την αφορμή για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός των τελικών πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2023 σε κάθε συνεργαζόμενη χώρα.

Comments are closed.