Η ενδέκατη και τελευταία διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας. Οι συντονιστές των σχολείων που τις είχαν ήδη διοργανώσει, μοιράστηκαν τα σχόλια που προέκυψαν από τις τελικές εκδηλώσεις διάχυσης. Συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις για την τελική έκθεση και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μετά την επίσημη λήξη του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα του Võnnu Keskkool για την καταπληκτική οργάνωση της επίσκεψης στο Pirita Yachting Centre, τον χώρο που φιλοξένησε τις ιστιοπλοϊκές ρεγκάτες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Μόσχας το 1980.

Comments are closed.