Τέταρτη συνάντηση του έργου σε διαδικτυακή μορφή … κάναμε απολογισμό της δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη και συλλέξαμε εμπειρίες.

Comments are closed.