Για την όγδοη διακρατική συνάντηση του INSPIRE όλοι οι συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στην Campina της Ρουμανίας, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2022, όπου τους υποδέχθηκε η Scoala Gimnaziala Centrala. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία να κανονιστεί η έναρξη της δοκιμαστικής φάσης κατά την οποία όλα τα σχολεία των συνεργατών θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα “Ολυμπισμός στο σχολείο” με τους μαθητές τους.

Comments are closed.