Η ενδέκατη και τελευταία διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας. Οι συντονιστές των σχολείων που τις είχαν ήδη διοργανώσει, μοιράστηκαν τα σχόλια που προέκυψαν από τις τελικές εκδηλώσεις διάχυσης. Συζητήθηκαν οι ρυθμίσεις για την τελική έκθεση και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου 
Read more
Η δέκατη διακρατική συνάντηση διοργανώθηκε στη Νάπολη στο πλαίσιο του τρίτου LTTA για μαθητές. Οι συντονιστές μοιράστηκαν τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής φάσης και έθεσαν τις βάσεις για την ολοκλήρωση του Οδηγού για τους εκπαιδευτικούς. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την αφορμή για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός 
Read more
Η ένατη διακρατική συνάντηση του INSPIRE φιλοξενήθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2022. Το 3ο Γυμνάσιο Λάρισας καλωσόρισε όλους τους συνεργάτες και τους οδήγησε στις απαρχές των Αγώνων μέσω μιας επίσκεψης στην αρχαία Ολυμπία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε το θέμα 
Read more
Για την όγδοη διακρατική συνάντηση του INSPIRE όλοι οι συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στην Campina της Ρουμανίας, στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2022, όπου τους υποδέχθηκε η Scoala Gimnaziala Centrala. Η συνάντηση αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία να κανονιστεί η έναρξη της δοκιμαστικής φάσης κατά την οποία όλα 
Read more
Η έβδομη διακρατική συνάντηση του INSPIRE πραγματοποιήθηκε στη Lousada της Πορτογαλίας, όπου όλοι οι συνεργάτες έγιναν δεκτοί από το Colégio São José de Bairros. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες καθόρισαν τα μελλοντικά βήματα των εργασιών γύρω από την υλοποίηση του “Σχολικού Οδηγού για 
Read more
Έκτη συνάντηση του έργου σε διαδικτυακή μορφή για την προετοιμασία του Πρώτου LTTA για τους μαθητές!
Read more
Η πέμπτη διακρατική συνάντηση του έργου Inspire ξεκίνησε στο Portici στη Villa Fernandes.Ήμασταν όλοι χαρούμενοι που μοιραστήκαμε, για πρώτη φορά με φυσική παρουσία, δραστηριότητες, εμπειρίες και ιδέες αυτού του έργου! Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, φιλοξενηθήκαμε στο σχολείο I.C. Aldo Moro: ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ 
Read more
Τέταρτη συνάντηση του έργου σε διαδικτυακή μορφή … κάναμε απολογισμό της δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη και συλλέξαμε εμπειρίες.
Read more
Εδώ είμαστε στην τρίτη διεθνική συνάντηση του Inspire … Ελπίζουμε ότι θα είναι η τελευταία που οργανώνεται με το μοντέλο online Για ποιο πράγμα μιλήσαμε; Για την μεγάλη επιτυχία της πρώτης εκδήλωσης που συνδέεται με το πρόγραμμά μας, την εκστρατεία, the White Card και την 
Read more
Δεύτερη συνάντηση  του προγράμματος Inspire Project έγινε,επίσης, διαδικτυακά.Φυσικά , θα προτιμούσαμε να συναντηθούμε δια ζώσης αλλά δεν αποθαρρυνόμαστε!Η δουλειά πηγαίνει καλά και τώρα όλοι οι εταίροι ακόμη και από απόσταση οργανώνουν την πρώτη εκδήλωση που συνδέεται με το πρόγραμμά μας….τη Διεθνή Ημέρα Αθλητισμού για Ανάπτυξη 
Read more