Το πρόγραμμά μας

Προωθώντας μια φιλοσοφία ζωής που βασίζεται στις αξίες της αριστείας, του σεβασμού και της φιλίας, αυτό το πρόγραμμα αναζητά το δείξει ότι ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης προσωπικότητας στην υπηρεσία ενός καλύτερου κόσμου.Ο Ολυμπισμός θεμελιώνεται πάνω σε αυτές τις τρεις πυρηνικές αξίες στις οποίες μπορούν να προστεθούν κι άλλες όπως αποφασιστικότητα, θάρρος, επιμονή ,αντοχή.  
Το πρόγραμμα INSPIRE προσδοκά να προσεγγίσει τα κύρια συνδυαστικά αποτελέσματα  “να εφαρμόσει τις πυρηνικές αξίες στις ζωές των μαθητών”, “να στηρίξει τη δουλειά των δασκάλων για να φέρουν στην επιφάνεια μια ξεκάθαρη και υπεύθυνη προσωπικότητα των μαθητών”, “να παρακινήσει την μαθησιακή δράση”, “να προωθήσει τη θετική συμπεριφορά και να οικοδομήσει υγιείς σχέσεις ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και την κοινότητά τους”.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα χτιστεί γύρω από την πραγματοποίηση 4 πυρηνικών δραστηριοτήτων:

  1. Δημιουργία του “Ολυμπισμός στο Σχολείο: Ένας Πρακτικός Οδηγός για τους Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Υλοποίηση του Ολυμπισμός στο Σχολικό Πρόγραμμα, Πιλοτικές δραστηριότητες με μαθητές δευτεροβάθμιων σχολείων
  3. Οργάνωση τριών Σύντομων Κινητικοτήτων για Μαθητές  με αφορμή τον εορτασμό των τριών διεθνών αθλητικών γεγονότων 
  4. Διοργάνωση της  “Ολυμπιακής Μέρας“, Εθνικά Αθλητικά Γεγονότα σε κάθε χώρα-εταίρο.

Οι ομάδες στόχοι είναι Καθηγητές και Μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ,Νέοι Εργαζόμενοι, Εκπαιδευτές, Προπονητές που χρησιμοποιούν τον Αθλητισμό ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο.