Βραχύχρονη κινητικότητα για μαθητές

Με το πρόγραμμα  INSPIRE τρεις ανταλλαγές ομάδων μαθητών θα οργανωθούν και θα απευθύνονται και σε καθηγητές και σε μαθητές. 
Κατά τη διάρκειά τους , οι καθηγητές όχι μόνο θα παίξουν ένα ενεργό ρόλο στην οργάνωση δραστηριοτήτων για τους συμμετέχοντες μαθητές αλλά, επίσης, θα έχουν ευκαιρίες εξάσκησης μέσα από συναντήσεις με ειδικούς και επαγγελματίες για τη χρήση του αθλητισμού ως Εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Οι καθηγητές που εμπλέκονται άμεσα θα πειραματιστούν στην εξάσκηση ενός καινούριου τρόπου διδασκαλίας ενσωματώνοντας τις αξίες και τα χαρακτηριστικά του αθλητισμού στο σχολικό περιβάλλον-π.χ. ομαδική εργασία, κανόνες, σεβασμός και ηγετικές ικανότητες.
Οι μαθητές που εμπλέκονται άμεσα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για σύγκριση με συνομήλικους και για να αποκτήσουν καινούριες εγκάρσιες δεξιότητες.
Οι δραστηριότητες που προτείνονται κατά τη διάρκεια της κινητικότητας θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως βάση για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος που ενσωματώνει κοινές αξίες ανάμεσα στα σχολεία συμπεριλαμβανομένης της ανεκτικότητας και της κατανόησης, της ευγενούς άμιλλας, της συμπερίληψης και της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, ηθικής, υπευθυνότητας, φροντίδας,κοινωνικής δικαιοσύνης και ελευθερίας.