Πιλοτικές δραστηριότητες

Ο Ολυμπισμός στο σχολικό πρόγραμμα

Αν ο πρώτος χρόνος του προγράμματος θα είναι αφιερωμένος στη δημιουργία του οδηγού “Ολυμπισμός στο Σχολείο”, κατά το δεύτερο χρόνο οι καθηγητές θα είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ολυμπισμός στο Σχολείο” με τους μαθητές τους.Αυτές οι πιλοτικές δραστηριότητες θα είναι μια ευκαιρία για αυτούς να πειραματιστούν με το τι δημιούργησαν πριν  και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές για να αποκτήσουν ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.
Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο των Ολυμπιακών αθλημάτων , οι συμμετέχοντες διδάσκονται δεξιότητες και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν  να υποθέσουν τις ευθύνες της παγκόσμιας ιθαγένειας και της αστικής παιδείας
Οι συμμετέχοντες θα ακούν Ολυμπιακές ιστορίες , θα παρακολουθούν βίντεο και θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις εμπειρίες τους  και να κατανοήσουν μέσα από μια σειρά χειρονακτικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, αρκετές αθλητικές ασκήσεις θα χρησιμοποιηθούν στην άτυπη εκπαίδευση: ο συνδυασμός του αθλητισμού και της μάθησης παρέχει μια άριστη ευκαιρία για να μάθουν μέσα από δραστηριότητες που είναι απολαυστικές, πολύ συναισθηματικές και βασισμένες σε ενεργή συμμετοχή και συμπερίληψη. Φέρνει τους ανθρώπους πολύ κοντά και είναι ένας πολύ φυσικός τρόπος μάθησης.
Ο αθλητισμός θα χρησιμοποιηθεί ,επίσης, σαν εργαλείο κοινωνικής συμπερίληψης και θα επικεντρωθεί στη συμπερίληψη νέων με λιγότερες ευκαιρίες (διάκριση, χαμηλό βιοτικό επίπεδο μαθησιακές δυσκολίες,…):ο αθλητισμός μπορεί να έχει αθροιστική και ολοκληρωτική λειτουργία και μπορεί να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν την καλύτερή τους πλευρά και τις κρυμμένες τους ιδιότητες.