Ο Ολυμπισμός στο σχολείο

Ένας πρακτικός οδηγός για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπάρχει ανάγκη να πειραματιστούμε σε νέες στρατηγικές και εργαλεία στο σχολικό πλαίσιο ( ιδιαίτερα για  SDG,που είναι περισσότερο σε κίνδυνο να παρατήσουν το σχολείο) και επίσης οι καθηγητές επιθυμούν να ζήσουν πιο παρακινητικές εμπειρίες. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή και η εμπλοκή των μαθητών και να υιοθετηθούν μέθοδοι που ευνοούν μια θετική εικόνα του εαυτού τους και που δίνουν αξία σε διαφορετικά γνωστικά είδη.
Είναι για αυτό το λόγο που μέσα από αυτό το πρόγραμμα στοχεύουμε να παρέχουμε χώρο σε καθηγητές και μαθητές με διαφορετικές θρησκείες,κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα,γλώσσες,συνήθειες έτσι ώστε να συνεισφέρουν σε μια θετική ανταλλαγή και να παροτρύνει μια αμοιβαία γνώση με προσανατολισμό και ολοκλήρωση σε μια αντανάκλαση στην κοινή Ευρωπαϊκή αγωγή. 
Ο Οδηγός του “Ολυμπισμού στο Σχολείο” , σχεδιασμένος για μαθητές από  10 ως 14 ετών, θα είναι μια εκτεταμένη εκπαιδευτική πηγή φτιαγμένη με ιδέες, ιστορίες και δραστηριότητες που μπορούν να διδάξουν αξίες και να εμπνεύσουν τη νεότητα.
Στοχεύει να δώσει μια προσέγγιση μέσα από την οποία η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με τον αθλητισμό και τις σωματικές δραστηριότητες: θα γραφτεί από καθηγητές σε συνεργασία με νέους εργαζόμενους/ εκπαιδευτές και θα απευθύνεται ιδιαίτερα σε όλους τους καθηγητές που είναι ανοιχτοί στην ενσωμάτωση μιας άτυπης εκπαιδευτικής προσέγγισης σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. 
Αυτός ο οδηγός επίσης παρέχει κάποιες ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άτυπη εκπαίδευση όπως επίσης και σε αθλητικές ομάδες.Οι ασκήσεις θα περιγράφονται βήμα-βήμα έτσι ώστε οποιοιδήποτε εκπαιδευτικοί επαγγελματίες μπορούν να τους διευκολύνουν με τις ομάδες τους και ακόμη κι αν σχεδιασμένες για ομάδες μαθητών ηλικίας από  10 ως 15, μπορούν ,επίσης να προσαρμοστούν σε νεαρότερους ή μεγαλύτερους μαθητές.