Ο Ολυμπισμός στο σχολείο

Ένας πρακτικός οδηγός για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπάρχει η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν νέες στρατηγικές και εργαλεία στο σχολικό πλαίσιο (ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, που κινδυνεύουν περισσότερο από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου) και επίσης οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ζήσουν νέες εμπειρίες παρακίνησης. Επομένως, είναι σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή και η εμπλοκή των μαθητών και να υιοθετηθούν μέθοδοι για την εύνοια μιας θετικής εικόνας του εαυτού τους και την αξιοποίηση των διαφορετικών γνωστικών στυλ.

Για το λόγο αυτό, μέσω αυτού του έργου στοχεύουμε να παράσχουμε χώρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με διαφορετικές θρησκείες, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, γλώσσες, συνήθειες, ώστε να συμβάλουμε σε μια θετική ανταλλαγή και να τονώσουμε μια αμοιβαία γνώση προσανατολισμένη και ολοκληρωμένη σε έναν προβληματισμό για την κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

Ο οδηγός “Ο Ολυμπισμός στο σχολείο”, σχεδιασμένος για μαθητές από 10 έως 14 ετών, θα είναι μια εκτενής εκπαιδευτική πηγή γεμάτη ιδέες, ιστορίες και δραστηριότητες που μπορούν να διδάξουν αξίες και να εμπνεύσουν τους νέους.

Στόχος του είναι να παρέχει μια προσέγγιση μέσω της οποίας η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να συμπληρωθεί με τον αθλητισμό και τις σωματικές δραστηριότητες: είναι το αποτέλεσμα μιας εργασίας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο και συγκεκριμένα από εκπαιδευτικούς, προπονητές, παιδαγωγούς και εκπαιδευτές νέων.

Αποτελείται από τρεις ενότητες:

– Η Ενότητα 1, Η Εκπαίδευση στις Ολυμπιακές Αξίες: ένα Πρόγραμμα βασισμένο στον Αθλητισμό, παρουσιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού και τη δύναμη του αθλητισμού να είναι φορέας εκπαιδευτικών αξιών.

– Η Ενότητα 2, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Συνδυάζοντας τον Αθλητισμό με τον Πολιτισμό, είναι μια διαδρομή που μπορεί να γίνει με τους μαθητές με τη βοήθεια της Βασίλισσας του Αθλητισμού, των Ολυμπιακών Αγώνων, και με όλα όσα αποτελούν μέρος αυτού του εξαιρετικού γεγονότος. Χωρίζεται σε δεκαέξι κεφάλαια στα οποία εξετάζονται συγκεκριμένα θέματα: ένα πρώτο θεωρητικό-πρακτικό μέρος που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην τάξη ακολουθείται από ένα δεύτερο μέρος που χρησιμοποιεί τις γνώσεις και το υλικό που παράγεται για να πραγματοποιήσει διασκεδαστικές και εποικοδομητικές κινητικές δραστηριότητες.

– στην Ενότητα 3 μπορούμε να βρούμε τις Βιβλιογραφικές Αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν για το ιστορικό και αφηγηματικό περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου.

Ελπίζουμε ότι αυτός ο Οδηγός θα βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν μια μη τυπική εκπαιδευτική προσέγγιση στις δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο Αθλητισμός γίνεται εργαλείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης των νέων.